Zastupovanie

MANAŽMENT KARIÉRY ŠPORTOVCA

Zastupovanie klienta (klubu, hráča či trénera) obsahuje komplex právnych, manažérskych, marketingových aktivít a jednaní. Agent sa pri nich snaží o čo najlepšie a najkompromisnejšie riešenie pre všetky strany zainteresované na domácom, či medzinárodnom futbalovom transfere, ktorý plánuje sprostredkovať. Jedná sa hlavne o:

  • zastupovanie pri jednaniach o podmienkach zmluvy
  • uzatváranie profesionálnych zmlúv hráčov a trénerov
  • zabezpečenie finančného plnenia zo zmluvy
  • sledovanie ponuky a dopytu po hráčoch a hľadanie vhodného klubu pre hráča
  • monitoring talentov a možnosti ich uplatnenia
  • organizovanie stáží v zahraničných kluboch pre hráčov alebo trénerov
  • právne poradenstvo v oblasti image rights