Sústredenia

KVALITNÉ PODMIENKY NA PRÍPRAVU PRED SEZÓNOU

Agentúra 2T sa popri svojich aktivitách pri práci s hráčmi špecializuje aj na ponuku tréningových sústredení na najvyššej úrovni.